Stedelijk gebied

In vele bebouwde kommen en in het stedelijk gebeid is nog veel tye winnen voor natuur in de stad. Gelijktijdig draagt een groene inrichting bij aan de leefbaarheid van de stad. CO2 binding, warmte reductie, vasthouden van water zijn maar enkele van de voordelen die een groen inrichting kan bieden.

Meer voordelen

Naast bovenstaande voordelen voor natuur, klimaat en leefbaarheid kan een goede implementatie van groen in beleid en planvoorbereiding tot meer voordelen leiden. Een groen straat leidt vaak tot vrolijker mensen en bij een gezamenlijke betrokkenheid bij ontwikkeling en beheer tot sociale cohesie. Als de buurt door hun betrokkenheid gezamenlijk het onderhoud voor haar rekening neemt kan dit kosten besparend werken voor de gemeentelijke overheid. Ook kunnen kosten worden bespaard door een goede kennis van het groen en het vanaf het begin integreren van groen in de planvorming bij renovatie ne herinrichting. Door tijdig te anticiperen hoeft minder groen te worden gerooid en minder nieuw groen te worden aangeplant.

U bent hier: