Natuurvriendelijke tuin

Weinig geeft zoveel plezier al de aanwezigheid van dieren in de tuin. De meesjes aan de vetbollen in de winter, de egel die op een zomeravond knorrend even langs komt. De eerste vlinder of hommel die het voorjaar komt brengen. Wie geniet er niet van als dat in de eigen tuin plaats vindt. Een natuurvriendelijke tuin is overal mogelijk van de kleine- tot grote tuinen en van het platteland tot hartje binnenstad.

Jaar rond plezier

Bui-tegewoon, groenprojecten heeft ervaring zowel met de hovenierskant van het tuinwerk als met de eisen die flora en fauna aan de omgeving stellen. Door deze beide expertisen samen te brengen is zij in staat om de voorwaarden voor een natuurrijke tuin en uw wensen samen te brengen in een persoonlijk tuin ontwerp. Met onze tips en adviezen kan een bestaande tuin soms met kleine aanpassingen worden omgevormd tot een paradijs voor vogels, vlinders en andere dieren. Bij een wat grootschaliger renovatie of een nieuwe aanleg kan geheel worden afgestemd op de eisen van bewoners en dieren. Naast een algemene natuurtuin is het mogelijk om specifiek op diergroepen in te spelen. Wat dacht u van een vogeltuin, een vlindertuin, een tuin speciaal ingericht ter  bevordering van amfibieën of een inrichting toegespitst op het bevoordelen van wilde bijen?

Door het natuurvriendelijk inrichten van uw tuin levert u een bijdrage aan het behoud van de natuur in Nederland. Natuurtuinen vormen verbindingswegen voor dieren om zich te verplaatsen, schuilplekken om te rusten en leefgebieden om zich voort te planten. 

Natuurvriendelijke tuinen bieden u als bewoner de broodnodige ontspanning en de mogelijkheid om dicht bij huis van planten en dieren te genieten. Voor de kinderen wordt het een plek van onvergetelijke belevingen en gelijktijdig helpen alle tuineigenaren gezamenlijk mee aan het behoud van de verschillende diersoorten in ons land. 

U bent hier: