Toets flora & faunawet

Met onderstaande toets kunt u zelf een indruk verkrijgen of u mogelijk te maken krijgt met een vergunning of ontheffing aanvraag in het kader van de omgevingsvergunning of de flora- en faunawet. Uiteraard kunt u bij twijfel contact met ons opnemen om te beoordelen of e.e.a. voor u noodzakelijk is en zo ja wat voor u de beste aanpak is.

Doe zelf de toets

U bent hier: