Flora & Faunawet

De toegenomen functies in het buitengebied en het besef dat natuur- en landschap onder zware druk staan hebben er toe geleid dat er meer regelgeving is gekomen. Dit is niet alleen in ons land het geval, maar als gevolg van internationale afspraken is dit ook in de landen om ons heen aan de orde. Één van de zaken waar we als gevolg van deze ontwikkeling mee te maken krijgen betreft de Flora & faunawet.

Slechte naam

Als gevolg van onvoldoende of onzorgvuldige omgang met deze regelgeving heeft de Flora & Fauna bij sommige een slechte naam gekregen. Naar de mening van bui-tegewoon, groenprojecten is deze slechte naam onterecht. Indien tijdig het thema Flora & Fauna en de bijbehorende wet- en regelgeving bij initiatieven, ontwikkelingen en projecten wordt betrokken blijkt in het merendeel van de gevallen e.e.a. goed inpasbaar en wordt bij een gedegen opname in het ontwikkelplan dat in 90% van de gevallen vergunning voor de activiteit kan worden verkregen. Bui-tegewoon, groenprojecten is thuis in deze regelgeving en bekijkt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn en hoe e.e.a. is in te passen.

U bent hier: