Werkvelden

Bui-tegewoon, groenprojecten is actief in natuur, landschap en stedelijk groen. Wij verbinden thema’s, door een integrale benadering, waarbij we over de grens van de opdracht heen kijkend zoeken naar een creatieve oplossingen. Onderstaand vindt u een presentatie van onze activiteiten.

Samenhang

Wij zijn actief op een breed speelveld van groen in zowel het bebouwd gebied als in het buitengebied. De verbinding die wij zoeken is steeds natuur, landschap, duurzaamheid en menselijk welbevinden. Zo kan een groene aankleding van het bebouwd gebied bijdragen aan klimaat, welzijn, leefomgeving en natuur. Anderzijds kan een aantrekkelijk en zorgvuldige inrichting en beheer van het buitengebied ruimte bieden voor zowel natuur en landschap, terwijl e.e.a. zonder verstoring beleefbaar is voor de mens. Leefomgeving voor plant en dier wordt zo samen gebracht met een prettige leefomgeving voor de mens.

De op navolgende pagina’s behandelde thema’s geven  u meer informatie hoe de individuele onderdelen samen kunnen leiden tot één geheel.

U bent hier: