Over ons

In 2012 zijn wij gestart met ons bedrijf in groenprojecten. Wij zijn Diny Buisman en Rudi Terlouw en hebben beide ruime ervaring in inventarisatie en onderzoek in natuur en landschap. Daarnaast heeft Rudi tientallen jaren ervaring met inrichting en beheer zowel op het gebied van tuin, landschap en stedelijk groen als op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Diny is verdienstelijk fotografe en heeft ervaring met (groen gerichte) administratieve taken, rapportages en verslaglegging rond de thema’s natuur, groen, en landschap.


Bui-tegewoon, groenprojecten is een klein bedrijf dat op enthousiaste en stimulerende wijze vakkundig zaken samenbrengt en zoekt naar integrale- en creatieve oplossingen. Zij kijkt hierbij over de grens van de opdracht heen en denkt mee met opdrachtgevers. Waar mogelijk werken wij samen met bewoners en gebruikers van het gebied. Met bui-tegewoon, groenprojecten richtten wij ons op twee aspecten, enerzijds betreft dit natuur en landschap in het buitengebied in de breedste zin van het woord. Voor plannen met een natuurdoelstelling is het ecologisch functioneren essentieel, maar wij besteden ook aandacht aan vormgeving, landschappelijke inpassing en functioneel gebruik. 

Wij combineren in het ontwerp kennis van ecologische processen met beheer. Uiteraard kunnen wij de bijbehorende inventarisaties voor u verzorgen. Onze producten bieden daardoor een hoge ruimtelijke kwaliteit, de natuur zoals u die beoogt en een goede beheerbaarheid. 

Anderzijds is bui-tegewoon, groenprojecten actief in het stedelijke milieu waarin wij leefbaarheid, milieu, klimaat en natuur in de stad willen samenbrengen op een manier die de bewoners en gebruikers betrekt en verbindt. Voor overheden kunnen wij adviezen opstellen op vakgebieden als stedelijk gebied en natuur in de stad. Uiteraard verzorgen wij quickscans, natuurtoetsen en overig noodzakelijk onderzoek ten bate van de flora- en faunawet. U kunt ons inschakelen voor het opstellen van plannen op verschillende schaalniveaus. We maken plannen voor gebieden die variëren van overhoekjes en natuurvriendelijke oevers tot volledige woonwijken. Adviezen over groen bij het ophogen van straten en wijkrenovaties zoals de door ons ontwikkelde “groen spaar plannen” of de ontwikkeling van een “groene straat” in samenwerking met bewoners en woningstichtingen.

Ook inventarisaties van de ecologische- en landschappelijke kwaliteit en beleving van stadswateren, mogelijkheden voor een groene dooradering van het stedelijk gebied, landschappelijke inpassingsplannen en landschap ontwikkeling plannen behoren tot de mogelijkheden.

Voor particulieren en bedrijven verzorgt bui-tegewoon, groenprojecten kleinschalige werken als gevelbeplantingen, gezamenlijke voortuinen, vogel- en vlindertuinen, groene bedrijfsaankleding. Ook landschappelijke inpassingsplannen van bedrijven of agrarische objecten zijn onderdeel van ons pakket. Particulieren en bedrijven kunnen uiteraard voor de (verplichte) natuurtoets bij bouw- en ontwikkelplannen bij ons terecht. Tenslotte kunt u bij ons terecht voor foto leveranties, excursies, lezingen, presentaties en workshops. 

Rudi Terlouw

Neem contact op

U bent hier: