Uw ecologisch adviesbureau

Bui-tegewoon, groenprojecten opereert zowel in het particulier, stedelijke en landschappelijke groen. Ecologie en leefmilieu wordt gehanteerd als verbindende factor. Op enthousiaste en stimulerende wijze brengen wij zaken samen en zoeken naar integrale en creatieve oplossingen voor gevel, plantsoen, landschap en natuur.

Lees meer

Rudi Terlouw

Neem contact op

Uitgelicht

Februari
Voor ons de maand van de 1e activiteiten rond weidevogelinventarisaties. Bepalen looproutes, karteren grote nesten zodat deze in het broedseizoen eenvoudig kunnen worden gecheckt, zuurgraad en bodemleven bij plas-drassen opnemen, landschapsstructuur in kaart brengen en registreren aankomst trekvogels.

U bent hier:
    Home